Angle down Atgal

VDU Botanikos sodo mokslininkė dr. O. Ragažinskienė laikinai vadovauja Nacionalinei sveikatos tarybai

Šį rudenį Seimas sudarė naujos sudėties Nacionalinę sveikatos tarybą, primena ELTA. Iki nuolatinio tarybos pirmininko paskyrimo eiti šias pareigas patikėta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėjai, vyresn. mokslo darbuotojai, prof. habil. dr. Onai Ragažinskienei.

Nacionalinė sveikatos taryba – tai Seimui atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija, kuri sudaroma ketverių metų kadencijai. Šios tarybos misija – stebėti visuomenės sveikatos pokyčius, aiškintis tų pokyčių priežastis ir, vadovaujantis moksliniais įrodymais bei tarptautinių sveikatos organizacijų rekomendacijomis, teikti pasiūlymus situacijai gerinti.

Tarybą sudaro15 narių – savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų, mokslo ir studijų institucijų, mokslinių organizacijų ir draugijų, asociacijų, dirbančių sveikatinimo srityje, rengiančių sveikatos priežiūros specialistus, atstovų.

Taryba teikia išvadas ir pasiūlymus Seimui dėl įstatymų projektų, kitų teisės aktų projektų, reglamentuojančių sveikatos priežiūrą, teikia nuomonę Seimui, prezidentui, Vyriausybei, ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms, savivaldybių institucijoms valstybinės sveikatos politikos klausimais. Taip pat telkia asociacijas viešoms diskusijoms svarbiausiais sveikatos politikos ir strategijos tobulinimo bei jų įgyvendinimo klausimais.

Seimas šįmet birželį patvirtino naujus Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatus, kuriais patobulino jos sudarymo tvarką, funkcijas, teises, finansavimą. Atsirado ir naujų funkcijų – skleisti visuomenei informaciją apie vykdomą veiklą, organizuoti diskusijas sveikatos klausimais, sudaryti ekspertų komisijas ir darbo grupes šios tarybos funkcijoms įgyvendinti.

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo mokslininkai savo ekspertinėmis žiniomis prisideda prie valstybei svarbių sprendimų formavimo bei svarbių krypčių įgyvendinimo, atliepiant tiek nacionalinius, tiek tarptautinius iššūkius. Į Invazinių rūšių kontrolės tarybos prie Aplinkos ministerijos sudėtį įtrauktas ir VDU Botanikos sodo Ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovas dr. Arūnas Balsevičius bei vyresnysis botaninių kolekcijų kuratorius Kęstutis Obelevičius (kaip pavaduojantis atstovas). Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos prie Aplinkos ministerijos narė yra VDU Botanikos sodo mokslininkė dr. Laima Česonienė, o Botanikos sodo vadovas dr. Nerijus Jurkonis prisideda savo žiniomis bei patirtimi kaip Turizmo tarybos narys prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiklos, pabrėžiama VDU pranešime.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite