Angle down Atgal

Netektis visam Utenos kraštui – Anapilin iškeliavo Klemensas Kupriūnas

Netikėtai, staiga iš gyvenimo išėjo vienas talentingiausių, unikalių, į įprastus rėmus sunkiai įspraudžiamų asmenybių Utenoje Klemensas Kupriūnas. Dailininkas, ekslibristas, fotografas, plenerų ir parodų organizatorius jį pažinojusių ir nepažinojusių buvo vadinamas paprastai – Klemas.

Klemensas Kupriūnas – Klemas gimė 1951 m. Linkuvoje (Pakruojo r.). 1969 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą (dabar – Linkuvos gimnazija). Mokėsi fotografijos Vilniaus technologijos technikume (dabar – Vilniaus kolegija), menų – Vilniaus dailės mokykloje (dabar – Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla), studijavo ir baigė žurnalistiką Vilniaus universitete.

Dailininkas kūrė tapybos, skulptūros, knyginės grafikos, meninės fotografijos srityse, rašė poeziją. Bet geriausiai mes Klemą pažįstam kaip ekslibristą. Jis yra sukūręs virš 6000 tūkst. ekslibrisų.
Vienas iš ekslibriso kūrėjų judėjimo iniciatorių, tapytojas ir grafikas šviesios atminties Vincas Kisarauskas apie Klemo ekslibrisus rašė: „Ekslibriai, t. y. knygos ženklai, yra Klemenso Kupriūno viena iš daugelio veiklos sričių <...>. Tuose nedideliuose lapeliuose, kurie skiriami paženklinti to ar kito asmens knygas, dailininkas stengiasi perteikti knygų, bibliotekos savininko esminius bruožus, kartais pabrėžti kurią nors vieną būdingą savybę arba surasti lakonišką, nesudėtingą, žiūrovui lengvai suprantamą simbolį, palyginimą, hiperbolę, kuri nusako knygos savininko būdą, bendrą nuotaiką, vyraujančią žmogaus dvasios spalvą. Kartu stengdamasis perteikti tuos ar kitus žmogaus bruožus, Kupriūnas kartu perteikia ir save. Pažiūrėkime į tas jo sukurtas miniatiūras. Nerasime jose pedantiško krapštymosi, detalaus išskaičiavimo ar pasyvaus šnekėjimo. Visi tie maži piešiniai alsuoja romantiniu pakilumu, emocija ir laisvumu. Štrichas, vaizdai, atributai, elementai ekslibryje yra sujungti stiprios dvasinės nuotaikos, savotiško energijos pertekliaus ir erdvės jausmo“.
Pats Klemas apie savo kūrybą yra pasakęs: „Ypatingą reikšmę mano kūryboje užima paukštis. Tai jungtis žemės su dangumi. Laisvės, ilgesio, laukimo simbolis, liūdesio, džiaugsmo ir rūpestingumo. Mes labai į juos panašūs, net charakteriais.“
2011 m. K. Kupriūnui įteikta Utenos rajono meno ir kultūros premija. 2010 m. jis tapo tarptautinės ekslibrisų ir mažosios grafikos konkursinės parodos „Žalgiris – 600“ II premijos laureatu. Ne vienas ekslibristo darbas buvo įvertintas tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje, Lenkijoje, Turkijoje, Kazachstane, Amerikoje. Dailininkas personalines parodas rengė įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat Lenkijoje, Latvijoje, Norvegijoje, Švedijoje. K. Kupriūno ekslibrisų yra Lietuvos kultūros ir meno įstaigose, privačiose kolekcijose, įvairiuose Lenkijos muziejuose, Belgijoje, Japonijoje ir kt.
Klemas buvo visų galų meistras. Ne tik kūrė ekslibrisus, bet ir tapė, raižė liną, kartoną, iliustravo knygas, kalė akmenį. Jis buvo neeilinė asmenybė. Kaip tas paukštis – laisvas, skriejantis tarp žemės ir dangaus, kupinas liūdesio ir džiaugsmo, rūpestingumo ir ilgesio. Sunku sakyti ir rašyti apie Klemą būtuoju laiku. Jam tebuvo 71-eri...
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiausius užuojautos žodžius skiriame KŪRĖJO šeimos nariams, giminėms, visiems artimiesiems.
Liūdime kartu su jumis…
Su velioniu bus atsisveikinama gegužės 25 d. Utenos Kristaus į dangų žengimo bažnyčioje nuo 9 val. iki 12 val. Urna su velionio palaikais bus laidojama 12 val. naujosiose kapinėse.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite