Angle down Atgal

Kvie­čia ju­bi­lie­ji­nės –10-osios Ku­po­li­nės prie Ža­liū­kių ma­lū­no

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jus tra­di­ciš­kai kvie­čia į Ku­po­li­nes prie Ža­liū­kių ma­lū­no at­švęs­ti il­giau­sią me­tų die­ną ir trum­piau­sią nak­tį. Tai bus ju­bi­lie­ji­nės – jau 10-osios Ku­po­li­nės. Kuo jos bus ypa­tin­gos šie­met, pa­sa­ko­ja Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Et­nog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­ja Si­gi­ta Mil­vi­die­nė.
 

„Kasmet stengiamės vis kažką naujo ir patrauklaus sugalvoti, bet neapsieiname be tradicijų prisiminimo, todėl kad muziejus saugo ne tik eksponatus, bet ir tautos tradicijas. Šioje šventėje prisiminsime ir vainikų pynimą, ir kupoliavimą, ir akcentuosime trumpiausios nakties stebuklingumą ir magiją. Visi šventės lankytojai raginami būti aktyviais dalyviais ir pajusti bendrumą, įsijungiant į keliasdešimties metrų ilgio vainiko pynimą, kuriuo bus puošiamas kupolės medis“, – sako S. Milvidienė.

Atvykę miestiečiai galės dalyvauti edukacijose, rinkti žolynus, pinti vainikus, puošti kupolę. Ruošiama staigmena – VU Šiaulių akademijos Botanikos sodo botanikai žada atvežti ir pristatyti mėlynai žydintį augalą – kupolį.

Ir didelių, ir mažų šventėje lauks liaudies meistro Alberto Martinaičio dirbtuvėlė, specialiai perkelta tai dienai. Joje bus galima pasidirbinti muzikos instrumentų. Taip pat bus pristatytos ir proginės kanklės.

Šventės lankytojus linksmins šiauliečių kolektyvai: „Čiutulis“, „Gąsužis“, „Rasgauda“ bei pats geriausias miesto folkoro ansamblis „Salduvė“. Atvyks ir svečių: neseniai susibūrusi „Tyrulė“ iš Radviliškio r., vasarvidžio virsmui pakviestas išskirtinis kūrybinio folkloro asamblis „Dainaviai“, kuriems vadovauja žinoma postfolkloro atlikėja Rugiaveidė, o vakarą palydės „Ramočia“ iš Kelmės.

„Aušros“ muziejus kviečia atvykti į Kupolines prie Žaliūkių malūno birželio 23 d., ketvirtadienį, 15–20 val. ir ragina visus būti ne šventės lankytojais, o dalyviais.

Renginio rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite