Angle down Atgal

Deng­ti ma­nie­žai bus pa­sta­ty­ti pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo įgy­ven­din­ti deng­tų fut­bo­lo, reg­bio ir ki­tų spor­to ša­kų plėt­rai pri­tai­ko­mų ma­nie­žų įren­gi­mo pro­gra­mą. Sa­vi­val­dy­bėms skir­tos pro­gra­mos me­tu iki 2025 m. ša­ly­je bus įren­ti pen­ki nau­ji nu­sta­ty­tų mat­me­nų deng­ti ma­nie­žai Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Klai­pė­do­je, Kau­no mies­te ir ra­jo­ne.
 

„Futbolo, regbio ir kitos sporto šakos Lietuvoje susiduria su didele sezoniškumo problema, sporto infrastruktūra nepritaikyta šaltajam metų laikui. Todėl siekiame išplėsti maniežų tinklą, pagerinti sąlygas sportininkams treniruotis ir šaltuoju metų laiku. Taip pat norime didinti sportuojančių vaikų ir suaugusiųjų, fiziškai aktyviai gyvenančių bendruomenės narių skaičių, užtikrinti didesnį kokybiškų sporto bazių prieinamumą sportininkams, sporto organizacijoms“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas.

Pavasarį savivaldybės buvo kviečiamos teikti paraiškas programai. Pretenduoti į šios programos lėšas ir teikti dengtų maniežų įrengimo projektų paraiškas galėjo nustatytas sąlygas atitinkančios savivaldybės. Jos galėjo teikti paraiškas įrengti tiek dengtiems pripučiamiems, tiek stacionariems maniežams.

Finansavimas skirtas penkiems projektams, kurie bus vystomi Šiauliuose, Kaune, Kauno rajone, Klaipėdoje, Panevėžyje.

„Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimo programai“ įgyventi 2022–2025 m. numatyti 8 mln. Eur. Finansavimas skiriamas kalendoriniams metams. Šįmet paskirstyti 1,42 mln. Eur.

Kol kas nustatytų matmenų (105×68 m) veikiančius dengtus futbolo maniežus turi tik trys savivaldybės: Marijampolės (1), Kauno miesto (1) ir Vilniaus miesto (3). Regbiui pritaikytų dengtų maniežų su tinkama dirbtine danga šalyje nėra.

ŠMSM informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (1)

Taip pat skaitykite