Angle down Atgal

Ar įma­no­ma at­sta­ty­ti pra­ras­tą gar­bę?

Ge­gu­žės 28 d., šeš­ta­die­nį, Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras (VŠDT) kvie­čia į prem­je­rą – re­ži­sie­rius Ag­nius Jan­ke­vi­čius pri­sta­tys ino­va­ty­vų, įvai­rias me­no for­mas jun­gian­tį spek­tak­lį „Pra­ras­ta Ka­ta­ri­nos Blum gar­bė“. Spek­tak­lis pa­kvies į tie­sos paieš­kas bei sen­sa­cin­gus is­to­ri­jų „da­ry­mo“ už­ku­li­sius, ku­riuo­se ei­li­niai gy­ve­ni­mai leng­va­bū­diš­kai pa­ver­čia­mi kva­pą gniau­žian­čiais šou.
 

VŠDT skelbia: „Pasiruoškite performatyviai režisieriaus A. Jankevičiaus kriminalinei-muzikinei bylai, kurioje nestokojama humoro, parodijos, gyvai atliekamų muzikinių numerių. Katarinos Blum istorija pasakojama, pasitelkiant televizijoje populiarų muzikinio šou formatą, tad spektaklį žiūrėsite tarsi tai būtų dinamiškas, kupinas humoro, šmaikščių interviu ir gyvai atliekamų muzikinių numerių vakaras televizijos ekranuose.“

Spektaklis pasakoja apie tai, kaip ramaus būdo, nepriekaištingos reputacijos mergina Katarina Blum dirba namų tvarkytoja pasiturinčių miestiečių namuose. Vieną vakarą, gavusi bičiulės kvietimą, Katarina nuvyksta į vakarėlį, kuriame susipažįsta su simpatišku vaikinu ir praleidžia su juo naktį.

Ryte nubudusi, vaikino neberanda, o į butą įsiveržusi policija Katariną suima kaip teroristinės grupuotės, su kuria siejamas vaikinas, bendrininkę. Katarinos vardas iškart atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre. Policija kruopščiai narsto įtariamosios gyvenimą: jos užrašų knygutes, sąskaitų išrašus, pajamas, išlaidas, asmeninius laiškus, automobilio kilometražą. Spaudoje pasirodo skambios antraštės, o Katariną pažinoję žmonės pirmiausia skuba gelbėti savo reputaciją.

Paradoksalu, bet šiame „tiesos ieškojimo“ procese niekam nerūpi tikroji tiesa – išimtys čia pateikiamos kaip taisyklės, abejonės – kaip kaltinimai, bereikšmės frazės perrašomos, pakeičiant sakinių struktūrą, kablelių ir žodžių vietą. Taip iš musės padaromas dramblys.

Kiek toli vardan reitingų ir populiarumo gali eiti žiniasklaida? Ar įmanoma atstatyti prarastą garbę? Spektaklis kalba apie kiekvieno mūsų asmeninio saugumo pažeidžiamumą, greitai tirpstančią ribą tarp privatumo ir viešumo, apie atsitiktinių aplinkybių poveikį likimui, apie nesibaigiančias manipuliacijas, variacijas, interpretacijas, veidmainystes ir melagystes, su kuriomis susiduriame kiekvieną dieną.

Katarinos Blum istorija, rodos, parašyta šiomis dienomis, tačiau Nobelio premijos laureato Heinricho Böllio romanas, pagal kurį sukurtas spektaklis, pasirodė prieš 50 metų. Dar ir šiandien aktualumu pribloškiantis pasakojimas buvo kuriamas realių įvykių pagrindu ir vos pasirodęs sulaukė didelio politinio rezonanso Vokietijoje.

Tuo metu neatsakingų, besivaikančių sensacijų žurnalistų pagalba bendradarbiavimu su kairiųjų pažiūrų ekstremistais buvo apkaltinta daug Vakarų Vokietijos piliečių. Nors beveik visi spaudos išviešinti įtarimai nepasitvirtino, tačiau kai kuriems iš apkaltintųjų buvo negrįžtamai sugadinta reputacija, psichinė ir fizinė sveikata. H. Böllis gerai pažinojo nešvarių žaidimų užkulisius ir šią savo patirtį suguldė į apysaką apie eilinę merginą Katariną Blum.

Spektaklio scenografė ir kostiumų dailininkė – Laura Luišaitytė, vaizdo projekcijų autorius – Rimas Sakalauskas, šviesų dailininkas – Darius Malinauskas.

Parengta pagal VŠDT informaciją

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite