Angle down Atgal

Aplinkosaugininkai vykdė valstybinių miškų patikrinimus Švenčionėliuose

Aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės departamento pareigūnai pradėjo planinius patikrinimus valstybiniuose miškuose. Vilniaus miškų kontrolės skyriaus pareigūnai, patikrinę miškų sėklinės miško bazės išteklius Labanoro, Adutiškio, Švenčionių, Januliškio ir Žeimenos girininkijose, pažeidimų nenustatė.

Lietuvoje sėklinė miško bazė turi ypatingą ekologinę svarbą. Sėkliniai objektai atrenkami ir įtraukiami į Genetinių miško medžių išteklių informacinę sistemą. Tai gali būti sėkliniai ir genetiniai medynai, sėklinės miško medžių plantacijos, miško medžių klonų rinkiniai, miško medžių selekcijai skirti bandomieji miško medžių želdiniai, miško medžių genetiniai draustiniai, rinktiniai ir elitiniai medžiai, atrinkti medynai, sėklų šaltiniai ir kiti įvertinti sėklinės miško bazės objektai.

Miškų kontrolės departamento pareigūnai vykdydami LR miškų įstatymo įgyvendinimo priežiūrą, atlieka kontrolę miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo ir ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje.

„Miškų tarnybai suprojektavus privalomas miškininkystės priemones sėklinės miško bazės objektuose, mes, aplinkosaugininkai, tikrindami vertiname, ar numatytos priemonės atliktos teisingai, vietoje, nustatytu laiku ir apimtimi“, – sako Vilniaus miškų kontrolės skyriaus vedėjas Benas Bitauskas.

Pasak aplinkosaugininko, miškininkystės priemonės gali būti specialieji miško kirtimai, medžių genėjimo darbai, lajų formavimo ar jaunuose sėkliniuose objektuose stelbiančios augmenijos šalinimas.

„Tikrindami taip pat žiūrime, ar laikomasi Miško kirtimo taisyklių ir ar nepažeidžiamos Miško sanitarinės apsaugos taisyklės“, – teigia B. Bitauskas.  

Per patikrinimą aplinkosaugininkai lankėsi genetiniuose draustiniuose, sėkliniuose medynuose, apžiūrėjo rinktinius ir elitinius medžius, sėklines plantacijas iš kurių renkamos sėklos ir kita dauginamoji medžiaga.

„Dažnai klaidingai suvokiame, kad jei miškas pavadintas draustiniu, tai jame jokie kirtimai negalimi. Bet norime atkreipti dėmesį, kad genetiniuose draustiniuose medžiai iškertami ir tai atliekama ne šiaip sau – taip sukuriamos sąlygos natūraliam miško atsikūrimui, formuojamas įvairiaamžis medynas, kuris išlaiko genofondą būdingą tam medynui“, – pažymi aplinkosaugininkas.

Sėkliniai medynai nuo genetinių draustinių skiriasi tuo, kad pagrindinė jų paskirtis sėklų ruoša. Specialiaisiais miško kirtimais formuojamas medynas kuriame iškertamos konkuruojančios medžių rūšys, paliekami tik sveiki, geriausi tikslinės medžių rūšies medžiai.

Kaip žymimi sėklinės miško bazės medžiai?

Miške lankantis ne retai kyla klausimas, ką reiškia skirtingas žymėjimas ant medžių kamienų. Todėl pateikiame pavyzdžius, kaip galite atpažinti miško sėklinės bazės objektus:

  • Rinktiniai medžiai žymimi ant kamienų 1,3 metro aukštyje nudažant viena balta juosta. Ant elitinių medžių – dvi 5 cm pločio baltos juostos. Virš juostų užrašomas unikalus medžio numeris.
  • Genetiniai draustiniai, genetiniai ir sėkliniai medynai, bandomieji želdiniai ir klonų rinkiniai miške atribojami prakertant siauras juostas jų ribomis (spindžiais) ir kas 30–50 m prie ribos augantys medžiai 1,3 m aukštyje išorinėje sklypo pusėje pažymimi baltais puslankiais. Virš kampinių medžių puslankių užrašoma GD (genetinis draustinis), GM (genetinis medynas), SM (sėklinis medynas), BZ (bandomieji želdiniai) ar KR (klonų rinkinys).

Toks žymėjimas identifikuoja sėklinės miško bazės objektus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite